يسمى قنجور عندما يكون صغير و شاغر عند البلوغ.  ربما إسم شاغر هو تعريب لكلمة سار بالفرنسية

Il est appelé “Kenchour”  lorsqu’il est petit et “Chagher” à l’âge adulte. Il est possible que “Chagher” soit une arabisation du mot “Sar”

No Comments Yet.

Leave a comment